VII. kongresszusát tartotta az EFDSZ (ForestPress)

2016. május 24. – Budapesten, az OKISZ székházban tartotta kongresszusát 2016. május 24-én az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete. 

A kongresszusi küldötteket Dudás Péter elnök köszöntötte, majd felkérte levezető elnöknek Barton Gábort. A kongresszus első napirendi feladata az alapszabály módosítások elfogadása volt. 

A módosításokat dr. Csonka László ügyvéd mutatta be, majd a küldöttek minden változásról külön szavaztak.

Kiderült, hogy a társadalmi szerveztek nyilvántartásában a MEDOSZ-ból való kiválás nem követhető nyomon, így az EFDSZ jogilag szorosan véve nem jogutód, de a „jogutódnak tekinti magát” formulának megfelel. 

Korábban önsegélyező szervezetnek is tekintette magát a szakszervezet, de az új Ptk már nem ismer ilyen megfogalmazást a szakszervezetek tekintetében.

A küldöttek hosszan vitatták a vagyonnal kapcsolatos szövegrészt. Élénk vita bontakozott ki a tagdíjjal kapcsolatban is. Ennek mértékét a minimálbér százalékában határozzák meg. A javasolt 0,7 százalékot a küldöttek nem szavazták meg, így maradt a korábbi arány, a 0,5 százalék. 

Az Erdészeti és Faipari Híradóval kapcsolatos döntési jogköröket az Országos Titkári Tanács hatáskörébe utalta a kongresszus. Többek között azt, hogy a szerkesztő bizottság évente minimum négy alkalommal tart ülést, és a lap szerkesztését főszerkesztő irányítja.  

Dudás Péter elnöki beszámolójában többek között elmondta, hogy az új jogszabályi feltételeknek meg kell megfelelniük, ezért vált szükségessé az alapszabály módosítás. 

Az elnök elmondta, hogy tagszervezeteik közül 11 önállóan kíván működni, 9 nem változtat a státusán. 

Megállapította, hogy az EFDSZ szervezettebben és szabályozottabban működött az elmúlt időszakban. A tagdíjbevétel 94 százalékos volt, ami jónak mondható.

Ugyanakkor leszögezte, hogy a kollektív szerződések terén előbbre kell lépni. 

Az elnök utalt az ágazati változásokra, a tulajdonosi joggyakorló 2014-ben bekövetkezett változására. Kiemelte, hogy az erdészeti társaságokat ért támadások a szakszervezetet is érintik, hiszen olyan környezetben kell működni, ahol az ágazatban dolgozókat, az „erdészeket” fekete bárányként kezelik egyes politikusok és a sajtó egy része. Megnyugtató, hogy a minisztérium igyekszik megvédeni a hozzá tartozó állami vállalatokat.

Napjainkig húzódó probléma a közigazgatás és ezen belül az erdészeti szakigazgatás átszervezése. Itt is számítanak a minisztérium segítségére, de a főhatóság lehetőségei korlátozottak.

Az elnök megállapította, hogy az ágazati átlagkereset jelenleg 60 százalék a nemzetgazdasági átlaghoz képest.

Megemlítette az Erdészeti és Faipari Híradónál bekövetkezett személyi, tartalmi és arculati változásokat.

Szólt az elmúlt évben a VADEX-nél rendezett nagy sikerű sportnapokról, valamint a Pilisi Parkerdő Zrt működési körletében tartott nyugdíjas találkozóról. Hozzá téve, hogy a társaság a társszakszervezet kötelékeibe tartozik. Elmondta, hogy ebben az évben az Északerdő Zrt területén, Szelcepusztán lesz az összejövetel.

 

Ezt követően Kolozsvári Ákos, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját. Elöljáróban közölte, hogy a mérlegfőösszeg a 2015. évben 58.388.000 forint volt. A szakszervezet jelentős tartalékkal rendelkezik, de ennek hozama az általános kamatcsökkenés miatt visszaesett. 

A PEB elnöke szerint a szakszervezet jól teljesítette a gazdasági előirányzatait. 

A küldöttek elfogadták a PEB beszámolóját.

A 2016. évi költségvetési tervezetet Pintér Szilvia könyvelő ismertette. Az elhangzottakhoz hozzá tette, hogy a vagyon megtartása 2015-ben is folyamatos volt. Bár a tagdíjbevételek csökkentek, a gazdálkodás eredményes volt: 289.000 forint.

A kongresszus a költségvetési beszámolót elfogadta.

 

Ezután következett a tisztségviselők választása. A korábbi főtitkár elhalálozása következtében megüresedett főtitkári posztra, valamint az egyik elnökségi tag lemondásával felszabadult helyre kellett választani tisztségviselőt. 

A küldöttek főtitkárnak megválasztották Górász László eddigi alelnököt, valamint elnökségi tagnak Tiringerné Balázs Anikót.

Ebből az alkalomból elbúcsúztatták Ecsegi Istvánné korábbi elnökségi tagot.

Augusztus 26-28 között rendezi az EFDSZ a 2016. évi XX. Nemzetközi Erdészeti és Faipari Sportnapokat. Az egri vendéglátók nevében Ivádi László alelnök ismertette az előkészületek állását. 

Elmondta, hogy június 10-éig lehet jelentkezni a sportnapok.egererdő.hu oldalon. 

Péntek délután a lövészettel kezdődnek a szakmai játékok. Aznap még négy sportág küzdelmeire kerül sor, majd a többi 11 sportág versenyeit szombaton bonyolítják le. Sajnálattal említette, hogy a versenysport miatt nincs lehetőség úszóversenyekre. Egy sportág – a bowling – kivételével minden versenyt egy helyen bonyolítanak le. (zétényi)

 

Dudás Péter, az EFDSZ elnöke a ForestPress kérdésére megelégedéssel nyugtázta, hogy pont került a régóta húzódó alapszabály módosítási folyamat végére. Elmondta, hogy a következő lépés a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása.

Így teljes mértékben megfelelhet majd a működésünk a törvényi előírásoknak – tette hozzá az elnök.

A szakszervezet vezetője sajnálatát, ugyanakkor megértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a küldöttek nem fogadták el a tagdíj módosítási javaslatot. Ennek az az oka, hogy néhány társaságnál még mindig nagyon alacsony a nettó kereset, és az emelés a küldöttek álláspontja szerint kilépéseket indított volna el. 

Ennek következtében viszont egyes alapszervezetek szociális és segélyezési lehetőségei korlátozottak lesznek – fűzte hozzá Dudás Péter. 

A taglétszámmal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy bár nem tartoznak a legkisebb szakszervezetek közé, a szervezettségen van mit javítani. Ehhez az alapszervezeti tisztségviselők nagyobb aktivitását kérte, és biztosította őket, hogy a szakszervezet vezetősége minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja ezt a munkájukat.

Végezetül örömét fejezte ki, hogy sikerült Górász László személyében új főtitkárt választani, valamint Tiringerné Balázs Anikót elnökségi taggá megválasztani. (z)