’Van már nékik szerződésük, szerződésük…’ (ForestPress)

2016. február 15. – Aláírták a vezérigazgatók a vagyonkezelői szerződéseket; Aki azt állítja, hogy nem jól gazdálkodnak az erdészeti társaságok, az csúsztat vagy téved.

2016. február 15-ikén a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác termében a 22 erdőgazdasági társaság vezérigazgatója aláírta a Nemzeti Földalapkezelő szervezettel megkötött vagyonkezelői szerződést. Ezzel az Állami Számvevőszék egyik legsúlyosabbnak tekintett kifogása vált okafogyottá.


Az aláírási aktust megelőzően Fazekas Sándor miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai napon a vezérigazgatói értekezlet keretében olyan szerződés aláírására kerül sor, amely alapvetően meghatározza az FM és az erdőgazdasági társaságok együttműködését. Erre a vagyonkezelői szerződésre húsz évet kellett várni – emlékeztetett a miniszter. – A szerződések 47 ezer ingatlanra vonatkoznak és 665 ezer hektár állami területet érintenek. A miniszter reményét fejezte ki, hogy ezek után más adminisztratív akadályt is eredményesen el fognak tudni hárítani.


Bitay Márton államtitkár arra emlékeztetett, hogy másfél éves rövid együttműködésük után jutottak el ezeknek a fontos szerződéseknek az aláírásához. Felhívta a figyelmet arra a szimbolikus egybeesésre, hogy éppen az Országos Erdészeti Egyesület 150 éves fennállásának jubileumi évében kerül sor erre az eseményre. A másik jelképes egybeesés a készülő új erdőtörvény, amelynek koncepciója a napokban kerül a miniszter elé.
Fontosak ezek a szerződések, mert a társaságok ezek birtokában tudnak teljes körűen eljárni a gazdálkodásuk során.


Az államtitkár beszámolt a közelmúltban tett németországi útja során folytatott tárgyalásairól az Észak-Rajna-Vesztfália Tartomány erdészeti és vadászati vezetőivel. Tapasztalatai szerint erdőgazdálkodási vészhelyzethez vezet, ha a természetvédelem érdekeit megfogalmazó szabályok túlterjeszkednek az erdészeti, vadászati és végső soron a társadalmi érdekekkel szemben. Az ottani jogi helyzet nem engedi meg olyan erdők termelésbe vonását, amelyekben évszázadok óta folytattak gazdálkodást. Ezzel együtt a XXI. században elengedhetetlenül szükség van a reális természetvédelemre – hangsúlyozta az államtitkár. – Elmondtam nekik – fogalmazott Bitay Márton –, a mi koncepciónk alapvetése, hogy az erdőt nem az erdésztől kell védeni. Ez a szlogen nagyon megtetszett a német erdész kollégáknak – emelte ki az államtitkár. – A tartományban egyébként a lakossághoz fordultak, és aláírásgyűjtés folyik a természetvédelmi szabályok megszigorítása ellen.
Ezt a reális szemléletet egyértelműen magáévá tette az FM is, és ezek a vagyonkezelői szerződések is világosan tartalmazzák mindezt.


Befejezésül megköszönte a társaságok vezetőinek, hogy azokban az időkben is jól gazdálkodtak, amikor csak ideiglenes vagyonkezelői szerződések voltak, a tulajdonos pedig többször változott. Akik tehát azt állítják, hogy nem jól gazdálkodnak az erdészeti társaságok, azok csúsztatnak vagy tévednek. Kijelenthető, hogy 2010 óta sem csőd, sem veszteséges gazdálkodás nem fordult elő – szögezte le az államtitkár. Számos példát hozott föl az erdőgazdaságok innovatív teljesítményére.
Végezetül köszönetet mondott az NFA és az FM vezetőinek valamint munkatársainak a vagyonkezelői szerződések létrehozásában végzett munkájukért.


Ezt követően Nagy János, az NFA elnöke felkérte Fazekas Sándor minisztert és Bitay Márton államtitkárt, hogy lássák el kézjegyükkel a díszkötéses vagyonkezelési szerződéseket.   


Az ünnepi aktus után a társaságok vezérigazgatói is aláírták a cégükre vonatkozó szerződéseket. (zé)