A madridi 7. Forest Europe tanulságai

2015. október 20-21. között került sor Madridban - a korábbi nevén - a 7. Európai Miniszteri Konferenciára az erdők védelméről. 38 európai ország és az Európai Unió képviselői vettek részt a spanyol fővárosban rendezett konferencián. A Forest Europe folyamat 1990-ben indult. A madridi konferencián hazánkat Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter vezetésével háromtagú küldöttség – Ugron Ákos Gábor helyettes-államtitkár és Szepesi András szakmai főtanácsadó - képviselte.

Az európai erdők felelős miniszterei döntéseket hoztak és határozatokat fogadtak el az európai erdőgazdálkodás kiemelt témáiban, mint például: a társadalmi szerep növelése és az erdők lehetséges szerepe a zöld gazdaságba való átmenetben; az erdők védelme a változó környezetben; a globális kihívások kezelésének szükségessége regionális szinten, és a Forest Europe folyamat jövőbeli feladatai.
A miniszteri kötelezettségvállalások ezeknek a témáknak biztosítanak keretet a fenti ügyekkel kapcsolatos döntésekhez a különböző európai országokban, és elősegítik az intézkedést összeurópai szinten is.
 
Három fontos jelentést mutattak be a konferencián:
A „Jelentés az európai erdők helyzetéről 2015" - amely elemzi az európai erdőgazdálkodás állapotát, a változásokat és trendeket, az erdei mutatókat, az előző FOREST EUROPE miniszteri konferencia óta eltelt időre vonatkozóan.
A második jelentés elemzi a FOREST EUROPE nemzeti és összeurópai vállalt kötelezettségek végrehajtását, és a 2011-es oslói 6. miniszteri konferencia középpontjában állt tevékenységeket a 7. FOREST EUROPE miniszteri konferenciáig.
A harmadik jelentés egy félidős értékelést ad a 2011-es oslói miniszteri konferencián kitűzött célok a teljesítéséről, valamint az európai erdőknek 2020-ig biztosított támogatási lehetőségekről.
 
Az európai erdők állapota – 2015 jelentés többek között tartalmazza, hogy Európában több az erdő és jobb a kezelésük: a Forest Europe jelentéséből kiderül, jelentős az előrelépés a fenntartható erdőgazdálkodás terén Európában.
Európa erdőterülete 215 millió hektárra bővült az elmúlt 25 évben, illetve a régió teljes területének 33 százalékát borítja, és folyamatosan bővül.
Haladást értek el az elmúlt két és fél évtizedben a fenntartható erdőgazdálkodás végrehajtása terén az európai régióban, és egyre több ország javított a nemzeti erdészeti politika eszközein.
Ez az a két legfontosabb megállapítás, amely kiderült az Európai Erdők helyzete - 2015 jelentésből, abból a dokumentumból, amely átfogó képet ad az európai erdők jelenlegi állapotáról, a trendekről és a velük kapcsolatban adott politikai válaszokról. Ez is tanulságos betekintést nyújt a régióban a fenntartható erdőgazdálkodásba az 1990-2015 közötti időszakban.

A miniszteri konferencia célja a nemzetközi együttműködés megerősítése, megállapodások kidolgozása a további lépésekhez, hogy megvédjék és támogassák a kontinens erdeinek fenntartható használatát, és így megőrizzék és növeljék azok környezeti, társadalmi és gazdasági értékeit.

A Miniszteri Konferencia az erdők védelméről Európában, az úgynevezett FOREST EUROPE 1990 óta megkönnyítette a nyílt és befogadó politikai párbeszédet a kormányok, a civil szervezetek, a nem kormányzati szervezetek, a civil társadalom és a magánszektor között, amely eszmecsere foglalkozik az európai erdőkkel kapcsolatos közös kihívásokkal és lehetőségekkel.
Azáltal, hogy részletes tájékoztatást ad az európai erdők jelenlegi helyzetéről és az elmúlt két és fél évtizedben a kapcsolódó trendekről az európai erdők helyzetéről szóló jelentés célja, hogy ösztönözze a párbeszédet az erdők szerepéről a társadalomban, és a régióban a fenntartható erdőkezelésről.
Arra is választ vár, hogy Európában a politikai döntéshozók számára a bizonyítékokon alapuló információkat hogy’ lehet használni szilárd alapként az erdőkre és egyéb erdészeti vonatkozású kérdésekre a jövőbeli politikai kötelezettség-vállalásoknál.
Az erdészeti ágazat Európában munkát és jövedelmet biztosít legalább 3 millió embernek, valamint felbecsülhetetlen azok száma, akiket nem hivatalosan foglalkoztat a szektor, mint például a munka nagy részét végző magántulajdonosok és a helyi közösség tagjai, ami nem tükröződik a hivatalos foglalkoztatási statisztikákban, sem a bejelentett adatokban.
Ebben az összefüggésben is, és mint már sokszor ismételték számos konferencia során, a 7. FOREST EUROPE miniszteri konferencián is szorgalmazták az átállást a zöld gazdaságra, amely nagy lehetőségeket kínál arra, hogy az erdészeti ágazat még további embereket fogalakoztasson, valamint, hogy elősegítse az új, tisztességes zöld munkahelyek létrejöttét.
A résztvevők leszögezték, hogy az európai erdők fontos szerepet játszanak a jelenlegi problémák megoldására, mint például az éghajlatváltozás. Európában a fenntartható erdőgazdálkodásnál bővülő erdőterületek nagyobb lehetőséget nyújtanak a szén-dioxid megkötésére és tárolására is.
/EFDSZ/i-z/