ÁPB Hírek

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság tájékoztatót adott ki az Ágazati Párbeszéd Bizottságokban (ÁPB) résztvevő szervezetek részére

Az ÁPB tv. 21. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) kérelemre megállapítja, hogy az érdekképviselet megfelel-e az ágazati párbeszéd bizottságban (ÁPB) való részvétel feltételeinek, továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének, valamint megszűnésének tényét, valamint az érdekképviseletek jogosultságait. A 21. § (4) bekezdése alapján ezeket a kérdéseket illetően az ÁRMB a megelőző határozat jogerőre emelkedésétől számított öt év elteltével ismételten megállapító határozatot hoz (a továbbiakban: felülvizsgálat).
Az ÁPB tv. értelmezése alapján a felülvizsgálatot a megelőző jogerős határozat keltétől számított ötödik évben, a hatodik évforduló előtt kell elvégezni. Az ÁPB-k tehát abban az esetben szűnnek meg, ha az 5. év végéig nem születik meg a felülvizsgálat során a jogszerű működést megállapító határozat, vagy ha az ÁRMB a felülvizsgálat során határozatában megállapítja, hogy az ÁPB már nem felel meg a törvényben előírt feltételeknek.
 
A felülvizsgálathoz az ÁPB tv. 21.§-a értelmében kérelem benyújtása szükséges.
 
A kérelemhez a 22/2009 (IX.30.) SZMM rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése, valamint az ÁPB tv. szerint alábbi mellékletek csatolása kötelező:
  • nemzetközi ágazati érdekképviseleti szövetséghez tartozás igazolása (90 napnál nem régebbi)
  • munkáltatói/munkavállalói érdekképviseletben való többes tagság esetén adatmegosztásról, adatbeszámításról szóló nyilatkozat [ÁPB tv. 7. § (3)]
  • koalíciós megállapodás
  • ÁPB létrehozásáról szóló megállapodás (abban az esetben kell új megállapodás, ha a korábbi megállapodásban bármilyen változtatás szükségszerű lett)
  • az NGTT-ben részt vevő érdekképviseleti szövetséghez tartozás igazolása
  • a munkáltatói érdekképviselet létrehozásának meghiúsulását igazoló dokumentum [ÁPB tv. 8. §]
A kérelemhez mellékelhető:
  • az érdekképviselet – és amennyiben a két éves működés igazolásához szükséges, jogelődje – bírósági nyilvántartási adatairól szóló, a kérelem benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi bírósági kivonat
  • érdekképviselet alapszabálya (aláírással hitelesítve, pecséttel, dátummal)
  • munkáltató cégbírósági bejegyzéséről szóló kivonat (cégkivonat)
 
A kérelmet egy eredeti példányban az ÁRMB részére kell megküldeni az alábbi címre: ÁRMB 1369 Budapest, Pf. 481. vagy 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.
 
Az adatszolgáltatás teljesítésére a kérelem benyújtása után kerül sor (MKIR/ÁPB-ÁRMB felületen). Az elektronikus adatszolgáltatáshoz a 22/2009. (IX.30.) SZMM rendelet 1. és 2. sz. melléklete szerint –az eljárás gyorsítása érdekében – az adatgyűjtést meg lehet kezdeni.
 
 
Közlemény
Az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete továbbra is részt kíván venni az Ágazati Párbeszéd Bizottság munkájában, ezért részt vesz a felülvizsgálati folyamatban és a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el.
 
/EFDSZ/