A kollektív szerződések száma csökkent a gazdasági válság következtében

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legújabb kutatása számszerűsíti a kollektív alkuk terén világszerte bekövetkezett változásokat 2008 után. Míg néhány országban növekedett a lefedettség a legtöbben csökkent a kollektív tárgyalások eredményeként létrejött szerződések száma.

A leghatározottabb csökkenés, átlagban 21 százalék, az válság által legjobban sújtott országokban következett be. Ilyen volt például Ciprus, Görögország, Írország, Lettország, Portugália és Románia.

 

Magyarországon a kollektív szerződések  által lefedett alkalmazottak aránya válság előtti (2008) 35,9 százalékról 25 százalékra esett 2013-ra.

Szakszervezeti tagok aránya pedig az összes alkalmazottak 14,4 százalékáról 10,4 százalékra csökkent ugyanezen időszakban.   

 

További információk az alábbi angol nyelvű weboldalon:

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_415612/lang--en/index.htm

 

A kutatás alapjául az ILO legújabb adatbázisa az IRData  szolgált.

 

Forrás:

International Labour Organization

ILO Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe (DWT/CO-Budapest)