Felhívás a jogosult erdészeti szakszemélyzet általános továbbképzésére és vizsgára

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság a 71/2010. (V.13.) FVM rendelet 7. § (1) a) pontja szerinti következő továbbképzést 2015. november 11-12. közt tartja a jogosult erdészeti szakszemélyzet részére.

Nem kell részt vennie a továbbképzésen annak a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek, aki a képzést 2011-2015. években már teljesítette!
A továbbképzésre csak a Névjegyzékben nyilvántartott szakszemélyzet jelentkezhet! A továbbképzésen és a vizsgán való részvétel a 2 év szakmai gyakorlatot teljesítő, illetve a közeljövőben teljesítő és a jogosult státuszt kérelmező szakszemélyzetnek lett meghirdetve.
Felhívom a szakszemélyzet figyelmét arra, hogy a rendeletben előírt kétéves szakmai gyakorlatot a rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében erdészeti szakszemélyzetként történő foglalkoztatás időtartama alatt vagy erdészeti igazgatási munkakörben lehet megszerezni. A szakszemélyzetként történő foglalkoztatás időtartamát a Névjegyzékbe történő nyilvántartásba vétel időpontjától kell számítani.
Tájékoztatom a Névjegyzékben szereplő szakszemélyzetet, hogy a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a továbbképzésen résztvevő szakszemélyzet köteles az előadások és konzultációk időtartamának legalább 80%-án – részt venni és vizsgát tenni. A továbbképzésen való részvételről és a vizsga teljesítéséről az erdészeti hatóság külön-külön tanúsítványt állít ki.
A tanfolyam megszervezése és lebonyolítása a NÉBIH elnöke által kiadott vizsgaszabályzat alapján történik, amely elérhető a honlap Vizsgaszabályzat menüjében.


A képzés tematikája itt elérhető.
A kötelezően elsajátítandó és az ajánlott jogszabályok listáját a vizsgaszabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.
Felhívom a figyelmet, hogy a tanfolyamra való jelentkezés visszaigazolása után a részvétel lemondása csak a honlapon lehetséges, legkésőbb a tanfolyamot megelőző 5. napig.
A vizsgaszabályzat 14. § (1) bekezdése alapján az általános továbbképzés díja – amely magában foglalja a továbbképzés keretében tehető vizsga díját - a mindenkori erdővédelmi járulékalap 20 %-a, azaz jelenleg 20.000 Ft.
A jelentkezés visszaigazolása után a NÉBIH postán küldi ki a továbbképzés díjáról szóló számlát. A befizetéskor az átutalás vagy a csekk közlemény rovatában a postán kapott számla azonosítóját és „erdészeti szakszemélyzet továbbképzés” megnevezést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a jelentkezéskor az űrlap megfelelő rovatában azt a nevet és címet adják meg, akinek a nevére fog szólni a számla. Ha munkáltató fizeti a továbbképzést, akkor a munkáltató nevét, címét és adószámát kell megadni. Saját névre szóló számla esetén név, lakcím, születési hely és idő, adóazonosító jel megadása szükséges a számla kiállításához.
A vizsgadíjat postai, illetve banki átutalással lehet kiegyenlíteni a NÉBIH fizetési számlájára: (10032000-00289782-00000000)
A továbbképzéssel kapcsolatos kérdések az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre küldhetőek.


Wisnovszky Károly
igazgató
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság

 

forrás: www.nebih.gov.hu