Erdészeti szakértők tanácskoztak Madridban – ForestPress, 2015. június 9.

A 7. Európai Erdőkért Miniszteri Konferencia előkészítésére tartottak értekezletet Madridban 2015. június 1-3. között.

 

2015. június 1-3 között ismét Madridban ültek össze az európai országok erdészeti szakértői azzal a céllal, hogy folytassák a Madridban, 2015. március 24-27. között megrendezett első tanácskozáson megkezdett munkát a 7. Európai Erdőkért Miniszteri Konferencia előkészítésére.

 

A 7. Európai Erdőkért Miniszteri Konferenciát 2015. október 20-21-én rendezik Madridban.

 

A második ülésen a miniszteri konferencia négy dokumentum tervezetét vitatták meg a résztvevők. A tanácskozásnak – az ott készült fotók tanúsága szerint – legalább két magyar résztvevője is volt, Csóka Péter, a FAO osztályvezetője, valamint Mózes Csaba, az FM osztályvezetője. A ForestPress úgy tudja, a tervezetek közül azokról tárgyaltak, amelyeket az első munkaülés alkalmával nem tudtak véglegesíteni.

 

Az említett négy dokumentum közül az első az Európai Erdőkért Miniszteri Konferencia globális szerepével, a konferencia és a világ összefüggéseivel, és az Európai Erdőkért Miniszteri Konferencia világban betöltött szerepével foglalkozik. Szóba kerültek az erdészet szociális vonatkozásai, a nemek közötti egyenlőség helyzete, valamint a társadalmi felzárkóztatás. A dokumentum leszögezi, hogy minden európai erdő létfontosságú, produktív és multifunkcionális.

Az uniós szakpolitikák vezetése mellett a miniszterek feladata, hogy előmozdítsák a biztonságos és fenntartható erdőgazdálkodást, azzal a céllal, hogy a társadalom számára megtartsák az erdők több funkcióját.

A fenntartható erdőgazdálkodás szolgáltat működő keretet az erdők megvédéséhez Európában, és jelentős mértékben hozzájárul a globális és regionális kihívások kezeléséhez, nevezetesen az éghajlatváltozással szemben és a társadalmi és gazdasági fejlődéshez. Az Európai Erdőkért Miniszteri Konferencia újólag megerősíti az erdők fontos szerepét a fenntartható fejlődésben, valamint felhívja a figyelmet arra a fontos szerepre, amelyet az erdők játszanak az európai társadalom jól-léte szempontjából.

Emellett a fenntartható erdőgazdálkodás fontos szerepét hangsúlyozza az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség, a sivatagosodás, valamint a fenntartható fejlődés terén, amelyek jelentős hatást gyakorolnak az erdőkkel kapcsolatos szakpolitikák alakulására.

 

A második dokumentum foglalkozik az erdészeti ágazat szerepével a zöld gazdaság és a társadalmi kérdések kapcsolatával. Az erdők és az emberek viszonyával, amely befektetés a fenntartható jövőbe. Ez egyúttal az erdők környezeti szolgáltatásainak felértékelése.

 

A harmadik dokumentum tervezet az erdők védelmére fókuszál a változó környezetben. Fontos az erdei ökoszisztémák megfigyelése, az erdészeti genetikai erőforrások gondozása. A klímaváltozás következtében a fenntartható erdőgazdálkodás fontos része az erdővédelemnek. Felhívja a figyelmet az erdő védelme szerves részeként a fenntartható erdőgazdálkodásra és kommunikáció szerepére.

A jelenlegi fenyegetések határokon átnyúló jellege sokféle lehet: a növekvő népesség nyomás, a változó éghajlat, a földhasználat-változások, a természeti katasztrófák, az erózió, az erdőtüzek, a sivatagosodás és a kártevők vagy patogén organizmusok által okozott károk.

 

A negyedik dokumentum a jövőre vonatkozó javaslatokat tárgyalja, különös tekintettel arra, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás integrálja az erdők hosszú távú kapacitásának védelmét és az erdei ökoszisztémák fenntartását és stabilitását, a vitalitás, az ellenállás, a regeneratív és alkalmazkodási képesség javítását, valamint azokat a lehetőségeket, hogy több árut és szolgáltatást biztosítson a fontos ökológiai, gazdasági és szociális funkcióval együtt.

 

A miniszterek fontos feladata lesz az erdészethez kapcsolódó ágazatok (energiaipar, faipar, mezőgazdaság, vidékfejlesztés, építészet) felé való nyitás.

 

Az Európai Erdőkért Miniszteri Konferencia elősegíti a nyílt politikai párbeszédet a kormányok, civil szervezetek, a civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek, valamint a magánszektor között.

 

Az aláírásra szánt végleges dokumentumot a szakértői ülés fogja jóváhagyni.

Az Európai Erdőkért Miniszteri Konferencia folyamatát nem kérdőjelezték meg a résztvevők, de felhívták a figyelmet arra, hogy továbbra is releváns tartalommal kell megtölteni, amelyről szintén a szakértői fórum fog dönteni.

 

Miniszteri Konferencia az erdők védelméről Európában

 

A Miniszteri Konferencia az erdők védelméről Európában (MCPFE, a Helsinki folyamat részeként, és 2009 novemberétől, az Európai Erdőkért Miniszteri Konferencia) egy páneurópai miniszteri szintű politikai folyamat, amely az európai erdők fenntartható gazdálkodásának előmozdítására irányul.

 

E folyamat révén iránymutatások, kritériumok és mutatók készülnek a fenntartható erdőgazdálkodáshoz (SFM).

 

1990-től a miniszteri konferenciát 3 és 5 éves időközzel hívták össze. Ezekről a konferenciákról, valamint azok nyomonkövetési mechanizmusáról bebizonyosodott, hogy a mai napig az erdészeti politika egyik leghatékonyabb rendszere regionális szinten.

 

Miniszteri konferencia és kötelezettségvállalások 

 

1990-től hat miniszteri konferenciára került sor az európai erdők védelméről. Minden konferencián közös politikai nyilatkozatot és a különböző állásfoglalásokat fogadtak el, annak érdekében, hogy a 46 aláíró ország és az Európai Unió, hogyan védheti meg a közös stratégiát és a fenntartható erdőgazdálkodást. 1990 óta 19 határozatot fogadtak el öt miniszteri konferencián.