Bedő Albert emléke Erdélyben

Szép teljesítménye volt az erdélyi és a magyarországi erdészek összefogásának az a szakkonferencia, amelyet 2014. október 25-én a Kovászna megyei Arcus községben (egykor Háromszék m., Árkos) az ugyancsak egykori Szentkereszty-kastélyból kialakított Európai Tanulmányi Központban bonyolított le az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Erdészeti Szakosztálya, valamint az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Erdélyi Helyi Csoportja.

 

Az említett szakosztály konferenciáinak sorában ez már a XIV. volt, a témája pedig: „175 éve született Bedő Albert, a székely erdész”. Ugyanis a „legnagyobb magyar erdészként” tisztelt dr. h.c. kálnoki Bedő Albert erdőmérnök (1839 – 1918) az MTA levelező tagja, földművelésügyi államtitkár, országgyűlési képviselő és az OEE titkára az Árkoshoz közeli Sepsikőröspatakon született unitárius lelkészi családban és az ugyancsak közeli Kálnok község temetőjében van eltemetve – saját kívánságának megfelelően – édesanyja, dr. Bedő Lajosné Jancsó Anna sírjának szomszédságában.

A konferencián Magyarországról is voltak résztvevők, mégpedig az OEE részéről Lomniczi Gergely főtitkár vezetésével; a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet delegációját pedig
dr. Borovics Attila igazgató vezette. A magyarországi csoport utazását hatékonyan segítette elő a NAIK-ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomásának személyzete, élén Csiha Imre állomás­igazgatóval. Szakszervezetünket Berényi Gyula főtitkár, valamint dr. Király Pál, az „ERFA Híradó” felelős szerkesztője képviselte. (Utóbbi előadóként is szerepelt a rendezvényen.) A Bedő Albert Középiskola Erdészeti Szakiskola és Kollégium képviseletében részt vett Andrésiné dr. Ambrus Ildikó igazgató, aki egyben előadó is volt.

A szakkonferenciát Szakács Sándor erdőmérnök, a bevezetőben említett szakosztály és helyi csoport elnöke nyitotta meg. Köszöntőt mondott Tamás Sándor, Kovászna megye Tanácsának elnöke, a rendezvény fővédnöke, Ugron Ákos, Földművelésügyi Minisztériumunk erdészeti ügyekben (is) illetékes helyettes államtitkára, valamint dr. Köllő Gábor, a kolozsvári központtal működő EMT elnöke. Öt előadás hangzott el, amelyek Bedő Albert hosszú és mozgalmas életútjának főbb szakaszait világították meg.


Ezt követően a résztvevők Kálnokra utaztak, ahol Kisgyörgy Sándor a település polgár­mestere és a Bedőről elnevezett általános iskola kis tanulóinak közreműködése mellett meg­koszorúzták az ünnepelt személyiségnek a község főterén álló mellszobrát, valamint a temetőben levő sírját, az unitárius templomban pedig ünnepi istentiszteleten vettek részt.

A konferenciához autóbusszal lebonyolított egynapos tanulmányút is kapcsolódott a megye területén, Kisgyörgy Zoltán újságíró, helytörténész szakszerű és élvezetes kalauzolásával.

Mindezekről részletesebb tudósítás olvasható az „Erdészeti Lapok” 2014. novemberi szá­mában, valamint az „ERFA Híradó” 2014/4. számában.

Király Pál