Munkavállaló Nők XIV. Országos Konferenciája

ÁLLÁSFOGLALÁS
 

Az Európai Bizottság 2014-et, a „Munka és a magánélet összeegyeztetésének” európai évévé nyilvánította. A szakszervezeti konföderációk nőszervezetei csatlakozva az európai évhez a Munkavállaló Nők XIV. Országos Konferenciájának napirendjére tűzték a témát.


Tették ezt azzal a céllal, hogy ráirányítsák a figyelmet arra a tényre, hogy a mai versenyorientált világban a nők esélyegyenlőségének megvalósulásához elengedhetetlen a munka és a családi feladatok összeegyeztetésének fokozottabb segítése.
A Munkavállaló Nők Konferenciájának résztvevői megállapították, hogy sok még a teendő e téren, mind a munka világában, mind a családon belül, az állam részéről és az egész társadalomban.


A hatalom által hangoztatott kinyilatkoztatásokon túl, az állam segítse a folyamatot azzal, hogy:

 • több és jobb minőségű munkahelyet teremt a nők számára,
 • több és jobb, megfizethető gyermekellátó intézményt létesít,
 • olyan törvényeket alkot, amelyek koherensen fokozottabb védelmet biztosítanak a gyermeket vállaló nőknek, a családoknak (Mt. családjogi törvény, stb.).

A munkáltatók tegyenek többet azért, hogy:

 • a munkaidő ténylegesen rugalmassá váljon,
 • az atipikus foglalkoztatási formák (részmunka, távmunka, rugalmas) választási lehetőségét megteremtsék,
 • a gyermekgondozásról való visszatérés biztosított legyen, készüljön speciális program az kisgyermekes anyák munkába való visszaintegrálására,
 • működjenek vállalati gyermekintézmények,
 • a szabadság kiadása rugalmas legyen és figyelembe vegye a családok igényeit,
 • úgy szervezzék a képzéseket, hogy, azokon a kisgyermekes nők is részt tudjanak venni,
 • legyen több sokszínű „Családbarát”és befogadó munkahely.

A szakszervezetek érdekvédelmi tevékenysége részévé kell, hogy váljon:

 • érdemi, széleskörű szakszervezeti és társadalmi párbeszéd kezdeményezése a munka és a magánélet összeegyeztetésének módszereiről,
 • a jövőben ki kell használni a Munkatörvénykönyve támogató paragrafusa adta lehetőségeket,
 • a munkahelyek „Családbarát” pályázatokon való részvételének szorgalmazása,
 • a családokat segítő munkavállalói juttatásokért való fellépés.

A Munkavállaló Nők XIV. Országos Konferenciája megállapította:
ahhoz, hogy a nők a XXI. század elején összehangolják a családi életet és a munkájukat, sokkal egyenletesebb munkamegosztásra, több és jobb „családbarát” és „nőbarát” munkahelyre, az anyaságot a gyermekvállalást tisztelő, értékelő és tevőlegesen támogató társadalomra van szükség.


Budapest, 2014. október 9.