Számviteli beszámoló - 2014

 

Kivonat az Erdészeti és Faipari Dolgozók (EFDSZ)
2014 évi Számviteli  beszámolójából

 

A Szervezet gazdálkodása 2014-ban megfelelt a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A pénzeszközök és egyéb vagyontárgyak kezelése megfelelő volt, az év végi leltározás során sem 

hiány, sem többlet feltárására nem került sor.

 

Az EFDSZ 2014-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett.  

 

A könyvelést megbízott könyvelőiroda végezte, amely elkészítette a Számviteli törvény előírása 

szerinti Éves Beszámolót is. A 2014. év főbb sarokszámai a következők: (adatok  ezer Ft-ban) 

 

Összes bevétel: 31 771 

Összes ráfordítás: 29 978 

Mérleg főösszeg: 78 063

 

A Központ 2015. évre tervezett adatai: (adatok ezer Ft-ban) 

 

                                                   2014. tény         2015. terv 

 Bevételek:                                  12 735                12 980 

 Kiadások:                                   11 466                12 926 

 Tárgyévi várható eredmény:     1 269                       54

 

A Beszámolót az EFDSZ VI. Kongresszusa elfogadta.