Kivonat az Erdészeti és Faipari Dolgozók (EFDSZ) 2013 évi Számviteli beszámolójából

A Szervezet gazdálkodása 2013-ban megfelelt a hatályos jogszabályi előírásoknak.


A pénzeszközök és egyéb vagyontárgyak kezelése megfelelő volt, az év végi leltározás során sem hiány, sem többlet feltárására nem került sor.


Az EFDSZ 2013-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett.


A könyvelést megbízott könyvelőiroda végezte, amely elkészítette a Számviteli törvény előírása szerinti Éves Beszámolót is.

 

A 2013. év főbb sarokszámai a következők: (adatok  ezer Ft-ban)


    Összes bevétel:        32 600
    Összes ráfordítás:    32 857
    Mérleg főösszeg:    76 335

A Központ 2014. évre tervezett adatai:


                                                      2013. tény             2014. terv


    Bevételek:                                 14 749                   13 760
    Kiadások:                                  14 006                   13 031
    Tárgyévi várható eredmény:      515                   729

A Beszámolót az EFDSZ Kongresszusa elfogadta.